Nieuws

Samenwerking HSV Denekamp met Dog Coaching Dinkelland

Vanaf dit najaar is er een samenwerking gestart tussen de Honden Sport Vereniging Denekamp en Dog Coaching Dinkelland.

Dog Coaching Dinkelland zal diverse gehoorzaamheidscursussen geven op het terrein van de HSV Denekamp aan de Brandlichterweg in Denekamp

Het is de bedoeling om 3 september 2018 te starten met de cursussen. Naast een puppycursus zal er een beginnerscursus en een gevorderdencursus worden gegeven. 

Mochten deelnemers na het volgen van deze cursussen nog meer willen doen op het gebied van de hondensport dan kunnen ze moeiteloos aansluiten bij het programma dat de HSV Denekamp traint namelijk dat van de Koninklijke Nederlandse Politiehonden Vereniging.  

 

Mooie afsluiting Gehoorzaamheidscursus HSV Denekamp

Woensdagavond 1 juni en zaterdagmorgen 4 juni werd op het oefenterrein van de Honden Sport Vereniging Denekamp aan de Brandlichterweg het examen afgenomen van de voorjaars Gehoorzaamheidscursus.

De deelnemers die, met een diversiteit aan hondenrassen en een leeftijd die varieerde van jong tot   al wat ouder, er weer een mooie cursus van hebben gemaakt en allemaal  succesvol hebben afgesloten met een mooi diploma. De basis van de oefeningen uit de cursus zijn ook de oefeningen die de leden van  HSV Denekamp zelf toepassen binnen het KNPV(=Koninklijke Nederlandse Politiehonden Vereniging) programma. Ze vormen de basis voor elke soort van hondensport maar die zeker ook voor alle hondenbezitters van groot belang zijn.

De eerste lessen, van de 10 weken durende cursus, zijn zoals gewoonlijk een beetje wennen voor zowel hond als baas maar na dit begin ziet men al snel resultaat wat erg motiveert voor de rest van de cursus. Geoefend wordt er vooral op aandacht oefeningen en appél zoals volgen, afliggen en blijven, voedsel weigeren en volgen aan de fiets. De deelnemers zijn telkens weer verbaasd wat je een  hond kunt leren in 10 lessen.

Alle deelnemers aan de Beginners cursus zijn geslaagd en ontvingen een mooi diploma. Frank Legtenberg, Nina Benerink, Anne IJland, Anne Nieuwhuis, Marian Roelink en Jurre Beernink allemaal proficiat!

Ook dit voorjaar was er weer een cursus voor Gevorderden. De moeilijkheidsgraad van de oefeningen is in deze vervolgcursus uiteraard een stuk hoger dan bij de Beginners cursus. Met name de appél oefeningen worden hierin nog verder uitgebouwd. De deelnemers begonnen echter vol overgave aan de oefeningen samen met hun honden., Onder de deskundige leiding van onze cursusleider en ondersteunt door andere leden van HSV Denekamp werden hier de oefeningen aangeleerd. Mirjan Wagenmans, Miranda Snellenberg,  Adelgonda Nijhuis, Jeroen Oude Smeijers, als ook de  afwezige Richard Damhuis, hebben bewezen dat zowel zij als hun honden heel wat hebben bijgeleerd in 10 weken . Alle geslaagden gefeliciteerd.  Een prima prestatie!

Bij voldoende belangstelling zal er in het najaar van 2016 wederom een Beginners en Gevorderden cursus gegeven worden.

Geweldige prestatie Voorjaarskeuring H.S.V. Denekamp

Tijdens de voorjaarskeuring, die o.a. werd gehouden op 1 mei 2016 aan de Grensweg te Ommen onder auspiciën van de Koninklijke Nederland Politiehonden Vereniging (K.N.P.V.) heeft H.S.V. Denekamp een meer dan prachtig resultaat behaald. Alwie Nieuwhuis van de Honden Sport Vereniging Denekamp behaalde het fel begeerde certificaat Politiehond I met lof.

Alwie Nieuwhuis behaalde het certificaat met zijn kruising Mechelse Herder teef, Xena.

Na vele, vele uren van, af en toe een moeizame, training van ongeveer 3 jaar was eindelijk deelname aan de keuring mogelijk. Drie jaar lang elk week 3 – 4 keer per week met de hond op stap naar het eigen terrein aan de Brandlichterweg te Denekamp of naar één van de andere oefenterreinen van de verenigingen in de regio om de hond klaar te stomen voor de certificaatkeuring.

Een dag die zo als altijd is opgedeeld in het ochtend programma met o.a. springoefeningen, volgen, revieren, zwemmen, voedsel weigeren, zoeken, enz. en het middag programma waar het altijd spectaculaire pakwerk te zien is.

In het ochtendprogramma verloor deze combinatie helaas enkele puntjes verloren waardoor het “volle bak draaien” (= 435 punten) niet meer mogelijk was. Xena liet o.a. een aantal punten schieten bij het springen over de haag (1 punt) en bij het afliggen.

’s Middags verspeelde Alwie, onder uitstekende weersomstandigheden, nagenoeg niets en lieten geleider en hond uitstekend pakwerk zien. Mooie en spectaculaire aanvallen van Xena werden door het publiek dan ook enthousiast beloond met veel applaus. De combinatie van geleider en hond liet zien wat er mogelijk is als je een hond traint tot dit hoge niveau.

Na een spannend uurtje wachten waren de punten geteld. Alwie behaalde met Xena 428 punten wat een certificaat met lof Politiehond I betekent. Van harte gefeliciteerd met dit geweldige succes!

Bent u hierdoor wellicht ook geïnteresseerd in hoe dit programma er uit ziet en wat deze tak van hondensport inhoudt kom dan rustig eens langs op ons oefenterrein aan de Brandlichterweg(direct rechts achter het Omleidingskanaal) of kijk op onze site www.hsvdenekamp.nl

U bent van harte welkom!

Start Gehoorzaamheidscursus 23 Maart 2016

Op 23 maart aanstaande starten we, bij voldoende deelname weer 2 gehoorzaamheidscursussen. Zowel een cursus voor Beginners  als ook een cursus voor Gevorderden. Zoals gebruikelijk wordt de cursus gehouden op ons oefenterrein aan de Brandlichterweg (direct achter het Omleidingskanaal rechts) in Denekamp

Voor meer informatie hier over zie tabblad “Gehoorzaamheidscursus”.

Najaarskeuring Haaksbergen 2, 3 en 4 oktober 2015

Op 2, 3 en 4 oktober 2015 heeft de jaarlijkse najaarskeuring van de afd. Overijssel, onder auspiciën van de K.N.P.V., weer plaats gevonden. De keuring werd dit jaar gehouden op het terrein van DES’70 aan de Krakeelsweg in Haaksbergen. Hier werden ook al de voorjaars- en zomerkeuring georganiseerd. De najaarskeuring was verdeeld over 3 dagen en er was een deelname van 24 combinaties. 19 deelnemers voor het PH1 certificaat, 2 deelnemers voor het PH2 certificaat en 3 deelnemers voor het certificaat Objectbewakingshond. Vanuit H.S.V. Denekamp deden er 2 deelnemers mee om dit fel begeerde certificaat te halen. Jan Golbach met zijn kruising Mechelse Herder Drayco (3 jaar oud) en André Engbers met zijn kruising Mechelse Herder Zedd (2 1/2 jaar). Beide leden behaalden het certificaat. Jan Golbach behaalde het certificaat met lof met 392 punten en ook André Engbers behaalde een certificaat met lof met een totaal van 400 punten.

Beide heren van harte proficiat!!

2e Jonge Honden Competitie wedstrijd 2015

Zondag 19 april werd de 2e, uit een serie van drie, wedstrijd verspeeld in de jonge Honden Competitie 2015. Plaats van handeling was dit keer het terrein van de Politie Honden Vereniging “Oldenzaal”. In totaal deden er 13 combinaties mee verdeeld over 2 klassen. Klasse A met het lichte werk en klasse B met de revieroefeningen en het transport lopen. Voor H.S.V. Denekamp was Jonnie Boerman met Zenta één van de deelnemers in de klasse B.

Voor de klasse A waren er 6 deelnemers en voor de klasse B 7 deelnemers. Onder het toeziend oog van de heren keurmeersters Hennie Bolster en Ruud Leus werd er begonnen met de springoefeningen, waarna het zoeken op het programma stond. De deelnemers uit de klasse A giingen vervolgens verder met de volgoefeningen terwijl de deelnemers uit de klasse B het voorwerp moesten revieren om daarna ook de volg-oefeningen af te werken.

In het vervolg van het programma werd ook de clubhelper Boet Leusenkamp ingeschakeld voor het voedsel weigeren, het persoon revieren en het transportlopen.

Na afloop werden de punten bekend gemaakt en Jonnie Boerman van H.S.V. denekamp bleek een prima wedstrijd te hebben verspeeld. Met een puntentotaal van 144 punten verspeelde hij maar 6 puntjes. Afdeling 1: 63 pnt. Afdeling 2: 61 punten Algemeen Appel: 10 pounten  en Wijze van Voorbrengen: 10 punten. Totaal 144 punten. Een prima resultaat!!

Klasse A

1.  G. Velt                                                84 punten

2.  Dhr. Klooster                                    83 punten

3.  L. Heitbrink                                       82 punten

3.  R. Bennink                                         82 punten

3.  Dhr. Boonk                                        82 punten

6.  Diane Pots                                         67 punten

Klasse B

1.  Huub Kamphuis                               149 punten

1.  Arjan Willemsen                               149 punten

3.  Marco Smit                                        148 punten

4.  G. Hoek                                              147 punten

5.   Jonnie Boerman                              144 punten

6.  G. Schorfhaar                                   137 punten

7. S. Oosterholt                                     136 punten

Uitslag over 2 klassen:

1. G. Velt 2. Arjan Willemsen en 3. Huub Kamphuis (na loting)

Uitslag 2e JHC 2015

Oefendagen PHDV Zuid Esmarke en PHDC De Doorzetters Wierden

Afgelopen zaterdag 7 maart 2015 hebben we deelgenomen aan de oefendagen georganiseeerd door de PHDV Zuid Esmarke in Enschede en de PHDC De Doorzetters uit wierden.

Bij de PHDV Zuid EsMarke werd geoefend door Raymond Wilbers en Jan Golbach met hun respectievelijke honden Biko en Drayco. Een prima oefendag waar aan in totaal 10 combinaties hebben deelgenomen en zoals het woord al zegt een “oefendag” waar alle oefeningen op wedstrijd/keuringsnivo kunnen worden gedaan. Dankzij de goede organisatie van de PHDV Zuid Esmarke, waarvoor ons dank trouwens, en de helpers  Michel Brink van PHDV Zuid Esmarke en Huub Kamphuis van PHV Oldenzaal was het een zeer nuttige dag.  We weten waar we als deelnemers aan toe zijn en dat er nog een hoop werk te doen is om te verbeteren.

Jonnie Boerman was één van de 20 (!) deelnemers aan de oefendag in Wierden die werd georganiseerd door De Doorzetters. Zoals gebruikelijk was alles ook daar tot in de puntjes toe geregeld. Met 3 helpers werden alle wensen van de geleiders gehonoreerd in goed pakwerk in de middag. ’s Morgens was er gelegenheid om alle oefeningen van het lichte werk, het revieren, transport lopen, voedsel weigeren en bewaken te oefenen. Voor Jonnie was dit zijn eerste oefendag en het ging hem samen met zijn Mechelse herder Zinta prima af. Een goede basis om verder te werken naar de certificaatkeuring toe.

PHDV Zuid Esmarke Enschede en De Doorzetters Wierden nogmaals bedankt voor deze oefendag!!

Start Gehoorzaamheidscursus medio Maart 2015

Medio maart starten er weer 2 gehoorzaamheidscursussen. Deze keer naast een cursus voor Beginners ook, bij voldoende deelname, een cursus voor Gevorderden.

Voor meer informatie hier over zie tabblad “Gehoorzaamheidscursus”.

Jonge mechelaar klaar voor de cursus

Nieuwe jassen voor leden HSV Denekamp!

Afgelopen zondag 17 november 2013 zijn alle leden van HSV Denekamp in het bezit gegkomen van nieuwe jassen.

Deze jassen zijn aangeboden door Jonnie & Renate Boerman namens hun bedrij ECL Automotive. Hiervoor willen wij hen hartelijk danken.

Hieronder een paar foto;s van ons nieuwe tenue:

SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC